Tien Shan je spašen
Zone-2000, juni 2008
Značajan dio fotomaterijala vezanog za ekspediciju Tien Shan 91 je spašen i dostupan zahvaljujući Mirzi Todoroviću. I ne samo sačuvan, foto materijal, čiji je Mirza autor, je iznenađujuće sveobuhvatan i estetski vrhunski realizovan


Khan Tengri (7013 m) je 1991 g. bio cilj zajedničke ekspedicije PS BiH i Kievskog penjačkog kluba (Ukraina). U centru slike je Zapadni greben kuda vodi planirana ruta. Lijevo od grebena je 3000m visoka sjeverna stijena Khan Tengria

Mirza Todorović bio je jedan od učesnika ekspedicije Tien Shan 1991 godine. Ta, uspješno okončana ekspedicija u kojoj su sam cilj dosegla četvorica učesnika (Muhamed Gafić, Naim Logić, Dragan Zlatanović i Edin Durmo) u istoriji BiH ekspedicionizma smatra se značajnim poduhvatom. Na žalost, neposredno pred sam rat, nije bilo vremena složiti utiske, dokumentirati ekspediciju na odgovarajući način, prenijeti iskustva kao ni propagirati alpinizam na račun te ekspedicije. Učesnici su se raspršili širom svijeta, fotomaterijal nestao. Danas, nakon svega toga, gotovo s nevjericom prihvatamo vijest da jedan značajan dio fotomaterijala vezanog za ekspediciju Tien Shan 91 postoji. I ne samo da je sačuvan, foto materijal, čiji je Mirza autor, je iznenadjujuće sveobuhvatan i estetski vrhunski realizovan. Bio je to razlog da stupimo u kontakt sa Mirzom i zamolimo za par komentara.

- Ko je stajao iza ekspedicije Tien Shan i kako je bila finansirana? Ko je bio vođa ekspedicije? Možeš li se sjetiti imena učesnika? Koji su bili kriteriji u formiranju grupe?
- Ekspedicija je organizovana u saradnji Planinarskog Saveza B&H i Kievskog Alpinističkog Kluba. Finansiranje je bilo nešto lično, a veći dio je skupljen od sponzora. Vođa ekspedicije, B&H grupe, je bio Gafić Muhamed (Sarajevo), ostali učesnici su bili: Šišić Muhamed (Sarajevo), Naim Logić (Sarajevo), Edin Durmo (Zenica), Dragan Zlatanović (Beograd) i Mirza Todorović (Tuzla). Osnovni uslov je bio da si registrovani alpinista.
>

 

© Zone-2000