O kolibama i drugim zgradama na Prenju
Izvod iz knjige "Neretva" Lj. Mihića, pripremio: Z. Tomić, maj 2011
Komentari uz slike i podnaslov: Z. Tomic. Slike redigovane u Photo Shopu i prilagodjene za publikovanje na
ZONE-2000

Koliba - namjena, funkcija, izgled i detaljan raspored takvih zdanja na planini Prenj, gdje, napomenimo, nisu poznati nazivi ni katun ni mahala, za razliku od nekih susjednih planina. Pastirska naselja sačinjena od koliba nazivaju stočari stanovi ili staje. Takva zdanja su, ne samo na ovoj planini, u svojoj autentičnoj formi i funkciji na žalost sasvim iščezla

O KOLIBAMA I DRUGIM ZGRADAMA NA PRENJU

Na cijeloj planini Prenju kolibe su građene od suvozidne. Postrana (bočna) dva zida kolibe, koja zovu bedrenice, visoka su obično 1 metar i na njima nema nikakvih otvora. Poprečni zidovi, lastavice, negdje imaju istu visinu (od 1 m), negdje su poprečni zidovi kolibe samo 20 - 30 cm visoki, pa su čeona i zadnja strana kolibe zatvorena daskom od zemlje pa do pod krov. Sve su kolibe građene na lastavicu, tj. poprečni zidovi su u cijeloj visini bez ikakve strehe. Vrata se nalaze većinom na čeonoj strani kolibe.

Vrata su sasvim uzana, 60 - 70 cm široka i samo jedan metar visoka. Povrh suvozidine polažu drvene grede koje zovu atule. Na atule ili grede se veže krov. Krov se sastoji od merteka, žioka, panti i dasaka. Mertek se zove svaka pojedina drvena greda (obično manjih dimenzija od atule) koja se donjim, debljim krajem veže za atulu, a gornjim, tanjim krajem za drugi mertek. Kad se dva merteka sastave u svojim vrhovima, onda čine glavu. Na merteke udaraju žioke, a po ovim dasku. U planini Prenju upotrebljavaju za krov koliba pretežno samo dasku, ali i osim daske, ima kaplama i šimla. Neki između dasaka stavljaju podvlačak.

Ilustracija: Na crtežu su prikazani karakteristični dijelovi konstrukcije kolibe, koja je po obliku i veličini varirala

Kod prenjskih koliba krov je znatno položen. To je učinjeno zbog vjetra. Mjestimično je krov pritisnut kamenim pločama. Unutrina kolibe sastoji se samo iz jednog prostora. Po sredini tog prostora nalazi se samo ognjište, a s obje strane ognjišta napravljena su ležista. Ognjište i ležiste zauzimaju po prilici polovinu prostora u kolibi. U drugom dijelu kolibe nalaze se police za škipove i uspremu ostalog mljekarskog posuđa. U tom dijelu su kace za sir, kajmak i maslo, mijehovi napunjeni kajmakom ili maslom i najpotrebnije drugo oruđe i namještaj.

U nekim kolibama postoji pregrada između dijela u kome je ognjište i dijela za uspremu. Ta pregrada napravljena je od daske i visoka je otprilike 1/2 m. Zovu je perdun. Ognjište je u većini slučajeva nisko, ravno sa tlom kolibe, koje je napravljeno od nabijene zemlje. Ognjište je u većini slučajeva popločano velikim, ravnim pločama. Na njemu se nalazi redovito sadžak, sač, saksija, đusa (đusegija), maše, demir (potpriječani), đezve i ibrici. Nad njim je verignjača sa verigama i kotlom. >

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


 

© Zone-2000