HOME PAGE  
ALPINISM  
 
Mezića stijena
Slobodan Žalica, septembar 2014
Osvrt na dva prva velika klasična smjera ispenjana u Mezića stijeni u Čvrsnici.


Mezića stijena, Čvrsnica: Dva prva, velika klasična, smjera.
Crveni trokut - bivak prvih ponavljača. Crni trokut = bivak prvih penjača i prvih ponavljača
. Visina stijene 800 m, dužina smjerova preko 1000 m.
Foto: M. Gafić


Lijevi smjer (crna linija): Dragman - Laszowski
Prvi penjali Marijan Dragman i Emil Laszowski, 16-17. augusta 1941.
(19 sati, bivak ispod crvene rupe, u donjoj polovini stijene).
1. ponavljanje: Alija Vatrenjak i Slobodan Žalica, 10. jula 1974.
(14 sati, bivak na vrhu stijene).
Prvi pokušaj: Emil Laszowski i Vilko Šporčić, ljeto 1939.
Pokušaj prvog ponavljanja: Miha Verovšek i Dane Škerl, 24. jula 1949.
Pokušaj prvog ponavljanja: Slobodan Žalica i Alija Vatrenjak,
4-5. septembra 1973. (bivak u donjoj polovini stijene, na istom mjestu
gdje su bivakirali Dragman i Laszowski).

Ključna mjesta u donjoj polovini stijene --VI, V+, gornji dio lakši,
većinom III-IV.

Desni smjer (crvena linija): Brezovački - Ceraj
Prvi penjali Slavo Brezovečki i Zdravko Ceraj, 13-15. augusta 1941.
(26 sati, dva bivaka).
1. ponavljanje: Boris Kovačević, Slobodan Simić, Muhamed Gafić,
Duško Savić, juli 1981. (15 sati, bivak pri vrhu stijene).
Pokušaj prvog ponavljanja: France Zupan i Božo Fakin, 24. jula 1949.

Ključna mjesta u donjoj polovini stijene V+, gornji dio lakši,
većinom III-IV.

Tehnički opisi smjerova objavljeni su u vodiču Žalice i Hilčišina,
"Velike stijene u planinama BiH" (2012), str. 58-61.

Slobodan Žalica

 

 

 
search engine by freefind Advanced
PREVIOUS ARTICLES:

 

The previous pages are under reconstruction!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZONE 2000 - All rights reserved