Stranica: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Publikacije su poredane hronološki prema godini izdanja.


Jedna od naslovnica: Jezerce na Prenju

Časopis "Naše planine" (današnji "Hrvatski planinar", izadavač HPS) bio je svojevremeno jedan od najznačajnijih kanala vezano za bosansko-hercegovačku planinarsku publicistiku. Časopis je značajan kako po zastupljenosti tema vezanih za bih planine, tako i po bih autorima koji su se svojevremeno oglašavali u časopisu, bilo tekstom, bilo fotografijom.
Časopis "Hrvatski planinar" postoji od 1898 g. i jedan je od najstarijih europskih pl. časopisa. Od 1949 do 1991 izlazi pod nazivom "Naše planine". Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina časopis su zajedno uređivali PS BiH i HPS. Danas je to svojevrsna riznica tema i informacija kroz koju se ogleda historija bosansko-hercegovačkog planinarstva i alpinizma. Kao takav, nesumnivo može dopirinijeti razriješenju mnogih dilema, nesporazuma i nepoznanica vezanih za historiju bih planinarstva.
Svi brojevi časopisa (?) su digitalizirani i dostupni online u PDF formatu ( klikni ovdje -> ). Linkovi "Časopis", "Članci" i "Ilustracije" posjeduju tražila preko kojih možete doći do pojmova, tema, autora ili kompletnih brojeva. (Rec.: S.Žalica, Z.Tomić)

 

80 godina alpinizma u Bosni i Hercegovini
Sadržaj:
1. DOKUMENTI
- Osvajači beskorisnog, kratak pregled bh.alpinizma (Slobodan Žalica);
- U svjetskim velegorjima, alpinističke ekspedicije i trekking pohodi (Braco Babić);
- Historiografija bh. alpinizma (Slobodan Žalica);
- Alpinisti u BiH (lista registrovanih alpinista PS BiH);
- Dodijeljena priznanja PS BiH povodom jubileja;

2. RIJEČI O PLANINI
- Prenj (Vladimir Nazor)
- Moje velike stijene (Slobodan Žalica)
- Sto koraka iznad (Ferid Muhić)
- Jesen na Romaniji (Slobodan Žalica)
- Aljaska, 2003. godine (Muhamed Gafić)
- Prenj, to sam ja (Vilim Ferlin)
- Uspon Sigmundovim smjerom (Josip Filić)
- Prvi uspon na Lupoglav u Prenju (Drago Šefer)
- Skijaško planinarenje kao ogranak alpinizma (Josip Sigmund)
- Mezića stijena (Alirizah Vatrenjak)

80 godina alpinizma u Bosni i Hercegovini, dokumentarna brošura, Izdavač: Planinarski savez Bosne i Hercegovine, Urednički odbor: Muhamed Gafić, Braco Babić, Slobodan Žalica (urednik), Štampa: Solvej, Mostar, God. izdanja: 2010, Tiraž: 300. (Rec.: B. Babić)

 

Planinarstvo udžbenik, Elvir Kazazović i Alan Čaplar Izdanje je u prvom redu namijenjeno studentima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Kao udžbenik za ovu oblast,  predstavlja zanimljiv i kvalitetan izvor informacija i za sve one koji se na bilo koji način bave planinarstvom i sličnim aktivnostima u prirodi. Autori su na kompetentan i referentan način obradili problematiku planinarstva i djelatnosti u prirodi, te na taj način omogućili korisnicima ove knjige, prije svega studentima, da se iscrpno informišu i sistematski pripreme za stručni i edukacioni rad.
Pored historije, opreme, meteorologije, čvorologije, planinarskih puteva, orientacije, škole planinarstva i ishrane, istakli su veliki značaj poznavanja opasnosti u planini, planinarske etike i zaštite prirode. Kvaliteta ovog rada je i u praktičnim uputama kako organizirati planinarski izlet i planinsko taborovanje.
Udžbenik je napisan sažeto i pregledno.

Planinarstvo udžbenik, dr sci. Elvir Kazazović (Sarajevo) i Alan Čaplar (Zagreb). Izdavač: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo. Godina izdanja: 2010. Recenzija: Prof. dr Stojan Burnik, Univerzitet Ljubljana, Supervizor: Braco Babić

 

Moj put, Lala Mulalić Stajić, planinarski dnevnik, forma bliska čitaocu, je lijepo zaokružen u vizuelnom, tematskom, značenjskom, pa čak i taktilnom smislu. Osnovna vrijednost sadržaja je svjedočenje o jednom dobu i jednom življenju, u kome ne treba tražiti literarne vrijednosti (knjiga ne pretenduje da se nametne u tom smislu), već ga usvojiti kao ključ za pronicanje u četvrtu dimenziju - vrijeme.
Sadržajem i formom, knjiga ispoljava mekoću i ženstvenost u rasponu od mladalačke do najzrelije, pobuđujući potrebu za jasnijim vizuelnim kontaktom sa Lalom, kako bismo kroz izraz i karakter njenog lica produbili i zaokružili utisak.
Način prezentiranja fotomaterijala osnažio je opšti utisak, približio ga sadržaju, iskoristivši, a ne bježeći od patine starih fotografija. Moguće su primjedbe na čitljivost teksta (specifičan font), a naslov sugeriše obimniji i sveobuhvatniji materijal nego što jest.

Moj put, Autor, Lala Mulalić Stajić, Izdavač: Planinarski savez Bosne i Hercegovine, gl. i odg. urednik: Braco Babić, recenzija: Drago Bozja, design: Art De Sign, Sarajevo, štampa: Kaligraf, Sarajevo, Amos Graf, Sarajevo, godina izdanja: 2010, tiraž 500. (Rec.: Z. Tomić)

 

Bosanskohercegovačke planine 1958 - 1988, Uzeir Beširović Bešo. Zbirka kratkih priča iz bosanskohercegovačkih planina, pisanih između 1958 - 1988 g. koje, kao cjelina, predstavljaju neku vrstu Beširevićevog pl. dnevnika. Knjiga je ilustrovana velikim brojem crnobijelih i kolor fotografija.
Beširović je za života postao ikonom bih planinarstva, profil koji je neophodno njegovati i na njemu graditi model odnosa planinara prema planinama. Mada se ne odlikuje toliko kvalitetom izraza koliko potrebom za izrazom, Beširević je iza u mnogome klišeizirane artikulacije uspio nametnuti ubjedljivu sliku izvorne, moćne, privlačne i nekontrolisane snage planinske prirode. Kroz taj Beširevićev čulno-spoznajni model planine naziremo i karakter samog autora. Ko je bio Uzeir Beširević, čini se danas najinteresantnijim pitanjem?
Iza tog modela krije se običan, odmjeren, skroman čovjek, asketskih karakternih crta, senzibilnosti, moralne zrelosti i dubine u kojoj ponekad možemo nazrijeti i tamne kutove, ali prije svega čovjek snažne potrebe da pisanjem i fotografijom izgradi i ponudi vlastitu viziju planinskog prostora smještenog između dinamičke prisutnosti i fascinirajuće nedokučive svevremenosti, kako bi i druge privolio da kroče u taj prostor.
Knjigu smatramo neizostavnim dijelom kućne pl. biblioteke. Napominjemo da se, i pored toga što je podvig izdati knjigu sličnog formata u ovakvo vrijeme, kvalitet foto-tiska mora neizostavno podići.

Bosanskohercegovačke planine 1958 - 1988, Autor: Uzeir Beširović Bešo, Izdavač: PD Treskavica, Sarajevo, Gl. i odg. urednik: Braco Babić, Štampa: BEMUST, Sarajevo, god. izdanja: 2009, Tiraž: 1000 primj., Cijena: 50 KM (Rec.: Z. Tomić)

 

Biljke planina Bosne i Hercegovine Dubravka Šoljan, Edina Muratović, Sabaheta Abadžić
Knjiga je ključ/priručnik za identifikaciju biljaka i sadrži oko 500 vrsta ilustrovanih fotografijama biljaka u fazi cvjetanja, sa pratećim informacijama (domaće, latinsko i englesko ime, sinonimi, biljna porodica, vrijeme cvjetanja, visina biljke, stanište, opšta rasprostranjenost, rasprostranjenost na bih planinama, ugroženost/zaštićenost, upotreba biljke). Osim toga, priručnik daje i osnovne informacije o bih planinama, te na kraju listu ugroženih i rijetkih vrsta.
Priručnik je jednostavan za korištenje, naime, vrste u knjizi su grupisane po boji cvjetova, a u istoj boji je i rub stranice, što nam olakšava nalaženje i identifikaciju. Ovakva koncepcija je provjerena na sličnim inostranim izdanjima.
Priručnik je, čini se, prvenstveno namjenjen amaterima zaljubljenim u floru naših planina. Mekog je poveza, veličine 15x21cm.

Biljke planina Bosne i Hercegovine, Autori: Dubravka Šoljan, Edina Muratović, Sabaheta Abadžić, Izdavač: TKD Šahinpašić, Suizdavač: FONDEKO, Sarajevo, godina izdanja: 2009, Tiraž ?
Cijena knjige: 40 KM (Rec.: D. Smajić)

 

 

Ukoliko želite biti redovno informirani o događanjima u ZONE2000, pošaljite nam e-mail sa naznakom
Info Zone-2000

© Zone-2000