Stranica: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Publikacije su poredane hronološki prema godini izdanja.

Priručnik ABC sportskog penjanja je namjenjen, prije svega, penjačkim početnicima koji svoja prva saznanja o penjanju, ali i o alpinizmu uopšte stiču po penjalištima izgrađenim u BiH nakon minulog rata. Jezikom lako razumljivim svima koje intresuje sportsko penjanje, autor je kroz devet poglavlja predstavio i precizirao sve ono najvažnije sadržano u pojmu "sportsko penjanje". Poglavlja obuhvataju: Šta je sportsko penjanje, Oprema sportskog penjača, Penjalište i penjački smjer, Vršenje uspona, Verifikacija penjačkog uspona, Sportskopenjački trening, Sportskopenjačka takmičenja, Sportskopenjačke povrede i Sportsko penjanje u BiH.
Izdanje je odraz popularizacije sportskog penjanja u svijetu, koja je 80-tih zahvatila i naše prostore. Sam autor priručnika je pokretač sportskog penjanja u BiH (1986.) i učesnik u prvom sportskom takmičenju u ex-Jugoslaviji. Priručnik je predstavljao značajan doprinos razvoju sportskog penjanja u BiH.
Stranice ove abecede sportskog penjanja su posvećene Mirzi Humi (1964-1993), mostarskom alpinisti i sportskom penjaču poginulom u minulom ratu.

ABC sportskog penjanja, Autor: Edin Durmo, Biblioteka: Scorpio, Izdavač: Trekking Co. Zenica, Štampa: ŠIP Borac Travnik, God. izdanja: Zenica, novembar 1997, Tiraž: 1100. (Recenzija: B. Babić)

 

Penjački vodič sa topografijom duše je, nakon "ABC sportskog penjanja", drugi samostalni izdavački projekat bih alpiniste Edina Durme. Vodič nas upoznaje sa uređenim penjalištima u BiH, predstavljajući deset penjališta u prirodnoj i jedno u vještačkoj stijeni: Romanija, Dariva (Sarajevo), Drežnica, Hum (Mostar), Diva Grabovica, Srebrenik, Tijesno (Banja Luka), Devečani (Vlašić), Kamenolom (Zenica), Mala Meteora (Zenica) i umjetna stijena Zenica.
Za svako od navedenih penjališta je data skica pristupa i lokacija stijene (penjački sektor), te opis penjačkih smjerova sa ocjenama teškoće, skicama i fotografijama sa ucrtanim smjerima.
Vodič takođe raspolaže zanimljivim i korisnim informacijama o području u kojem se nalaze penjališta, kulturno-istorijskim objektima, geomorfološkim karakteristikama terena, te biljnom i životinjskom svijetu. Na kraju knjige je 24 fotografije većeg formata, zabilježene prilikom uspona u pomenutim stjenama.

Vodič se čini značajnim sa stanovišta upoznavanja i afirmacije sportskih penjališta u BiH, pogotovo generaciji mlađih penjača koji se upoznaju sa tim prostorom i njegovim kapacitetima. Vodič dolazi od autora koji je uložio mnoge godine rada na opremanju brojnih penjališta, između ostalih i ovih koji se spominju u vodiču.
Penjački vodič sa topografijom duše, Autor: Edin Durmo, Biblioteka: Scorpio, Izdavač: FlaŠ Zenica, Štampa: ŠIP Borac Travnik, God. izdanja: Zenica, januar 2000, Tiraž: 1000. (Recenzija: B. Babić)

 

Šta je zaštićeno područje, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićen pejzaž..? Šta trenutno imamo pod zaštitom? Šta je svrha zaštite? Ova publikacija je temelj koji smo, jednostavno, morali imati! Na 90 stranica knjige Zaštita prirode - Međunarodni standardi i stanje u BiH sažete su tri teme: Međunarodni standardi, Zaštita prirode u BiH, te prilog Budući nacionalni park "Prenj-Čvrsnica-Čabulja".
Osnovni podsterek bio je nezadovoljavajuće stanje zaštite prirode u BiH, dok pozadinom dominira želja da aktivnosti u tom pravcu konačno dovedu do formiranja zaštićenih visokogorskih zona, prije svega sklopa Prenj-Čvrsnica-Čabulja.
Kvalitet knjige je njena edukativna dimenzija - skup definicija i činjenica koje bi jedan ljubitelj planinske prirode morao poznavati, da bi preko toga mogao izgraditi ispravan odnos prema planinskom miljeu. Slijedeći kvalitet je pozicioniranje nas u odnosu na druge, spoznaja koja bi mogla inicirati promjene.

Publikacija u PDF formatu (3,64Mb) ovdje ->
Zaštita prirode - Međunarodni standardi i stanje u BiH, Priredio: Amir Variščić Foto: Asad Herić Izdavač: Udr. za zaštitu okoline Zeleni Neretva, Konjic u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll God. izdanja: 2012 Štampa: CPU Sarajevo Tiraž: 500 (Rec.: Z.Tomić)


Konjuh, planinarski vodič Vodič je namjenjen obilaznicima planinarskih transferzala, kao i drugim ljubiteljima planina. Posvećen je husinskoj partizanskoj četi. Sadrži značajne podatke o prirodnogeografskim osobinama planine, položaju, reljefu, speleološkim objektima, hidrografskim osobinama, flori i fauni, društveno ekonomskim osobinama, privredi, naseljenim mjestima, planinarskim objektima, turističkim atrakcijama i kulturno istorijskim obilježjima na području Konjuha.
U vodiču je dat pregled sedam planinarskih transferzala (jedna republička i šest lokalnih) koje prolaze sjeveroistočnom Bosnom i presjecaju masiv legendarnog Konjuha.
Vodič obavještava o rasporedu i najpogodnijem pristupu transferzalnim kontrolnim tačkama i startnim pozicijama. Posebna vrijednost priručnika su detaljni opisi tih pristupa, koji zbog toga, ima višestruki značaj za sve posjetioce ove planine, naročito za one koji je tek upoznaju. Nedostatak vodiča je loš kvalitet fotografija, a priložena mapa sa ucrtanim planinarskim putevima je neodgovarajuće razmjere, neupotrebljiva za orijentaciju na terenu.

Konjuh, planinarski vodič, Autor: Milan Georgijević, Izdavač: Planinarsko društvo "Energoinvest-TTU" Tuzla, Štampa: Institut za zaštitu i obrazovanje Tuzla, God. izdanja: 1988, Tiraž: 500. (Rec.: Braco Babić)

 

Trebević, planinarski vodič O Trebeviću, gdje su mnoge Sarajlije načinile svoje prve planinarske korake, vremenom se ukazala potreba da se napiše planinarski vodič. Tog zadatka se prihvatilo PD "Željezničar" koje je izdalo vodič povodom 20-godišnjice rada i 25-godišnjice oslobođenja Sarajeva. Društvo je takođe i raspolagalo planinarskim domom pod vrhom Trebevića.
Prilikom izrade vodiča korišteni su već postojeći podaci o Trebeviću iz "Vodiča kroz planine Bosne i Hercegovine", autora Ing. Jove Popovića (1935). U vodiču su dati podaci o prirodnogeografskom položaju planine, geološkom sastavu i građi, hidrografskim osobinama, flori i fauni, naseljima, planinarskim i ugostiteljsko-turističkim objektima (odmaralištima), žičari, putnim komunikacijama i ono najvažnije za planinare - opisi planinarskih puteva i staza. Na kraju ove knjižice skromnog formata i broja stranica je dat kratak istorijat o PD "Željezničar".
Posebnu vrijednost vodiču daju mapa sa ucrtanim planinarskim putevima i vidokrug sa vrha Trebevića, kao i kvalitetne crno-bijele fotografije koje su obogatile vodič, među nekoliko autora i dva prepoznatljiva imena: Lujo Dic i Lilo Vasiljević, majstori planinarske fotografije.

Trebević, planinarski vodič, Autor: Josip Bači, Izdavač: Planinarsko društvo "Željezničar", Štampa: NP Oslobođenje Sarajevo, God. izdanja: 1970, Tiraž: 300. (Rec.: Braco Babić)

 

Između neba i zemlje, Deset pješačkih staza oko Mostara
Vodič je dio projekta "Staze kulture i prirode Grada Mostara", fondacije "La Citta di leri per l' Uomo di Domani" iz Firence. Udruženje PSD "Prenj", Mostar, kao partner u projektu, preuzelo je zadatak održavanja staza i vođenja svih onih koji žele da ih prođu.
Vodič predlaže 10 pješačkih staza različite zahtjevnosti, koje se prostiru na 4 glavne planine centralne Hercegovine: Velež, Prenj, Čvrsnica i Čabulja, o čijoj ljepoti svjedoči priloženi fotomaterijal.
Uz svaku od deset staza stoji informacija sa opštim geografskim podacima, grafičkim prikazom i detaljnim opisom.
U tabelarnom prikazu su dati svi važniji podaci o usponu: polazna tačka, potrebno vrijeme za uspon, visinska razlika, skloništa, vrijeme pogodno za obilazak, opasnosti od mina i ocjena težine. Posljednji dio vodiča je posvećen okolini Mostara uz kraći opis atraktivnih mjesta u regiji, te generalna mapa regije i osam topografskih karata sa tačno ucrtanim rutama.
Vodič obiluje nizom korisnih informacija o atraktivnim turističkim destinacijama koje treba posjetiti, smještaju i ishrani sa adresama i telefonima ugostiteljskih i hotelskih objekata.
Vodič je inspirativan i na najljepši način prezentira fascinirajuću ljepotu hercegovačkih planina, još uvijek neopterećenih masovnim turizmom.

Između neba i zemlje, Deset pješačkih staza oko Mostara,
Izdavač:
Udruženje PSD "Prenj" Mostar, Urednik: Nedim Efica, Štampa: IC štamparija Mostar, God. izdanja: 2011, Tiraž: 500. Napomena: Vodič je štampan i na engleskom i italijanskom jeziku u tiražu od po 300 primjeraka. (Recenzija: Braco Babić)

 

Ukoliko želite biti redovno informirani o događanjima u ZONE2000, pošaljite nam e-mail sa naznakom
Info Zone-2000

© Zone-2000