Stranica: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Publikacije su poredane hronološki prema godini izdanja.

Od Peruna do Everesta je izdanje autobiografskog karaktera ili, kako ga je definirao Drago Bozja - putopis, udžbenik i putokaz. Smatravši da je usponom na "krov svijeta", Mt Everest (8848m) dosegao krajnju tačku u svojoj planinarskoj karijeri, Naim Logić je predstavio svoj planinarski put od prvog koraka u planine do najviše tačke planeta.
Naimova karijera je impresivna i zanimljiva. Njegov karakter koga odlikuje odmjerenost, sistematičnost i upornost i koji ga je odveo zaista visoko, ogleda se i u stilu. (No, avantura se ne završava Everestom, novi dosezi su na pomolu i sasvim izvjesno i nova izdanja).
Izdanje je bogato faktima koja se mogu smatrati kvalitetnim osloncem pri planiranju budućih uspona u svjetskim velegorjima.
S obzirom na status veterana bosansko-hercegovačkog visokogorstva, Naim kroz publikacju, ali i konkretne korake na terenu, budi u čitaocu nevjerovatan optimizam i uvjerenje da prepreke ne postoje i da samo treba podići glavu i slijediti svoje snove.

Od Peruna do Everesta, Autor: Naim Logić Izdavač: Naim Logić God. izdanja: 2013 god. Štampa: Dobra knjiga, Hrasnica, BiH.

 

"Prenj" Radi se o predstavljanju planine na popularan način, elaborirajući određenu tematiku u mjeri dovoljnoj da pobudi interesovanje. Prenj je definiran ne samo kao planina, već kompleksan prostor kome takođe pripadaju doline, rijeke, jezera, ljudi, događaji... Topografske karte, kao dopuna, prate određene teme. Preglednost je odlika sadržaja.
Autori koriste generalna fakta uglavnom kao neophodan ram za smještaj osobnih impresija, iskustava i sadržaja. Ubjeđenja sam da je pomak od generalne faktografije ka strukturi baziranoj na konkretnim elementima planine (uz sve informacije koje posjeduje izdanje) osnovna vrijednost knjige. Taj iskorak nije velik, ali jasno markira pravac i čini sadržaj bliskijim.
Fotografije su "sočne", sa naglašenim planovima. Ostaje da vidimo kakve su u tisku. Diskutabilna je potreba uvođenja Rakitnice u kontekst, te netematskih sadržaja (Pl. oprema i Opasnosti u planini, osvrt koji traži statistiku i konkretne primjere da bi imao težinu).

Prenj, Autori: Muhamed Gafić, dr Šemsudin Džeko, Izdavač: Turistička zajednica kantona Sarajevo, Štampa: Müller, Sarajevo, Godina izdanja: Sarajevo, 2009, Tiraž: ? / cca 170 strana
(Rec.: Z. Tomić)
Prenj, PDF format, 6,75Mb, Download ->
Dozvolom autora. Zabranjeno je korištenje teksta ili dijelova teksta u komercijalnom kontekstu.


"Čvrsnica, kamena tvrđava Hercegovine" Čvrsnica je morala imati svoju knjigu, zar ne? Ovo je izdanje koje formom i formatom udžbenika pretenduje da obuhvatiti cijelu planinu. U kojoj mjeri, zavisit će, naravno, od vaših očekivanja.
Sadržaj je standardno formuliran u rasponu od geografsko-geološko-geomorfololških karakteristika Čvrsnice preko klime, bioloških i kulturoloških vrijednosti prostora do objekata na Čvrsnici, prilaza, vrhova, penjačkih stijena, te par netematskih poglavlja kao što su Planinske opasnosti i Planinarska oprema. Udžbenički karakter forme i sadržaja omekšan je poetikom i ubjedljivošću fotografija većeg formata provučenim kroz knjigu.

I pored niza osobnih osvrta, temeljna vrijednost knjige leži u faktografiji prostora, tačnije osnovama, prvi put sabranim u jednom izdanju. Izdanje donosi i niz originalnih informacija o Čvrsnici.
Evidentna iskrenost, zanesenost i entuzijazam autora dovodi, pak, u prvi plan pitanje stila. Izraz bi mogao, kao specifičan autorski, biti interesantan, no, lektura treba biti temeljno revidirana.
Poželjna bi bila karta Čvrsnice u većem formatu ili pregledniji segmenti plasirani uz sadržaj
radi lakšeg uočavanja relacija među navedenim terminima, kao i svjetliji tisak fotografija.
Čvrsnica, kamena tvrđava Hercegovine, Autor: Bećir Behrem, Izdavač: Planinarsko smučarsko društvo "Vilinac", Jablanica Štampa: IC štamparija Mostar God. izdanja: Jablanica, 2011, Tiraž: 500. (Rec.: Z. Tomić)


Knjiga "Maglić, Volujak, Zelengora" pripada ediciji Planine Bosne i Hercegovine. Radi se o zanimljivom visokogorskom području, značajnom zbog Maglića kao najvišeg vrha BiH.
Različite ture na vrhove navedene u naslovu predstavljaju poglavlja knjige, uključujući ture do jezera Zelengore, put kroz prašumu Perućicu, te osvrte na Trnovačko jezero i NP Sutjesku. Svako poglavlje (tura), sadrži broj ture, naslov (pravac), n.v. polazišta, te sate hoda. Knjiga je u stvari koncipirana kao vodič, te bi se iz tog ugla trebala i vrijednovati. Komparativno, izdanje sadrži lijepo odabrane i kontekstu prilagođene fotografije, a opisi trasa (ne vrijedi za sva poglavlja) su veoma slikoviti i detaljni. Tura na Maglić odiše pouzdanošću, pobuđujući želju da se proba. Za raliku od sličnih vodiča, uključen je (ne i u pravilu) i kriterij eksponiranosti, kao i svojevrsna skala kvaliteta nogostupa (pun, nepotpun, na prstima itd...), što u planiranju prvih uspona, prije svega na Maglić, može igrati ključnu ulogu. Dobar primjer!
Problem je što su različiti kriteriji rasuti u tekstu, ograničena preglednost u tom smislu bi mogla biti eliminisana jednostavnim izdvajanjem ključnih vrijednosti ture u zasebne tabele sa ocjenama, čime bi vodič postigao izuzetnu kompetitivnu vrijednost u odnosu na druge slične.

Maglić, Volujak, Zelengora, Autori: Muhamed Gafić & dr Šemsudin Džeko, Izdavač: Turistička zajednica kantona Sarajevo, Štampa: Müller, Sarajevo, Godina izdanja: Sarajevo, 2008, Tiraž: ? / cca 130 stranica
(Rec.: Z. Tomić)
Maglić, Volujak, Zelengora, PDF format, 13,1Mb, Download ->
Dozvolom autora. Zabranjeno je korištenje teksta ili dijelova teksta u komercijalnom kontekstu.

 

"Velike stijene u planinama BiH" je izdanje koncipirano iz dva dijela. Prvi dio predstavlja (dostupne) tehničke opise poznatih penjačkih smjerova u četiri najveće stijene u BiH (Veliki Kuk & Mezića stijena u Čvrsnici, te Cetina/Cvitina & Izgorjela gruda u Prenju), zaokružene ažuriranim podacima o ponavljanjima uspona. Uz opise dat je i sažet, revidiran (važno!) opis pristupa podnožjima stijena, te njihovim vrhovima.
Drugi dio je kraća zbirka članaka osmorice alpinista koji su penjali "velike stijene", što, kao literarna (ili kulturološka) nadgradnja djelovanja u našim stjenama ili planinama, predstavlja posebnu vrijednost publikacije. Uz članke slijedi i kratka, zanimljiva penjačka biografija autora članaka.
Izvori navedeni u publikaciji mogu biti značajni kao podloga daljem istraživanju, vezano za ove stijene, gledano u širem kontekstu.
Izdanje je skromno po obimu, koliko je skroman i obim djelovanja u "velikim stijenama". Dosezi, kako se može vidjeti, nisu skromni. Naprotiv! Crnobijelu štampu ilustrovanu fotografijama "arhaičnog" štamparskog kvaliteta smatramo odrazom interesa PS BiH za slične projekte, te odnosa prema vrhunskom planinarstvu na domaćoj sceni (izdavač PS BiH povodom 120-godišnjice organizovanog planinarstva u Bosni i Hercegovini).
Kao i svako izdanje sličnog tipa i ovo stoji pred izazovom kompletiranja i dopunjavanja, a nadamo se i proširenja, jer visokih i respektabilnih stijena u BiH ima još. Držimo palčeve!

"Velike stijene u planinama BiH", autori S. Žalica/P. Hilčišin, koautor R. Grabus, izdavač PS BiH, štampa Kaligraf, Sarajevo, godina izdanja 2012
(Osvrt: Z. Tomić)

 

Hodanje - Zdravlje i zadovoljstvo, Mustafa Čengić
(Recenzija uskoro)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko želite biti redovno informirani o događanjima u ZONE2000, pošaljite nam e-mail sa naznakom
Info Zone-2000

© Zone-2000