Stranica: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Publikacije su poredane hronološki prema godini izdanja.

Planinarski put ''Dr Jovo Elčić" - Vodič i dnevnik Put povezuje tri bosansko-hercegovačke planine poznate po iznimnoj ljepoti: Treskavica - vrh Veliki Treskač (1969 m/nv), Lelija - vrh Velika Lelija (2032 m/nv) i Zelengora - vrh Bregoč (2014 m/nv). Put nosi ime u znak sjećanja na rano preminulog planinara dr Jove Elčića (1976-2012).
U Vodiču je dat detaljan opis pristupa do svake kontrolne tačke na Planinarskom putu i ucrtanom trasom markiranih staza na topografskim kartama u razmjeri 1:25.000. Vodič je ilustrovan fotografijama koje će i vas sigurno potaknuti da krenete u obilazak ove izuzetno lijepe obilaznice. Tu su i savjeti o opremi, pripremi za turu, osnovi meteorologije, orijentaciji, postupcima u slučaju nesreće, prvoj pomoći itd...
Vezano za obilaznicu napomenimo da staze koje su markirali i uredili dr Jovo i njegovi prijatelji planinari čine okosnicu obilaznice. Obilaznica je podijeljena u tri područja, a svako područje ima pet kontrolnih tačaka, ukupno petnaest (KT). Posjetilac sam bira termin i prilaz cilju markiranim planinarskim stazama. Vrijeme obilaska nije ograničeno. Planinarski put je otvoren 7. septembra 2013. godine. U znak priznanja za obilazak cijelokupnog Planinarskog puta, PSD ''Treskavica'' Trnovo dodjeljuje Počasnu značku. Recenzenti Vodiča su Dragan Jacimovic (Extreme Summit Team, Beograd)i Zehrudin Isakovic (predsjednik PS BiH)
Planinarski put ''Dr Jovo Elčić" - Vodič i dnevnik, Autor: Braco Babić, Izdavač: "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Novo Sarajevo, God. izdanja: 2014, Štampa: Eurografika, Zvornik, Tiraž: 500, Format: 17,5 x 12,5 cm

 

Prenj - Planinarska turistička karta 1:40 000 Prenj, kultna planina bosanskohercegovačkih planinara, napokon je dobio svoju prvu planinarsku turističku kartu. Napravljena je po uzoru na karte kakve danas koriste planinari i turisti u alpskim zemljama. Razmjera je 1:40000, a ekvidistancija izohipsa je 10 metara. Osim Gauss-Krügerove pravougaone koordinatne mreže koja je prikazana crnom bojom (2 x 2 km) ucrtana je i geografska mreža za navigaciju pomoću GPS-a (WGS 84 5 x 5') prikazana crvenom bojom. Pored ovoga su date i postavke datuma za GPS prijemnike te koordinate 14 najviših vrhova Prenja: Borašnica, Cetina, Has (Veliki Prenj), Herač, Lupoglav, Osobac, Otiš, Ovča, Sivadija, Taraš, Vidina Kapa, Velika Kapa, Zelena glava i Zubci. Od navedenih vrhova njih osam je preko 2000 metara nadmorske visine.
Na topografskoj karti su ucrtani svi markirani planinarski putevi i nekoliko važnijih nemarkiranih (lovačke i pastirske staze). Na karti su takođe ucrtane mnoge makadamske ceste i šumski putevi koji iz dolina vode visoko u vršnu zonu prenjskog masiva. Značenje simbola i drugih podataka u legendi su dvojezični na bosanskom i engleskom jeziku.
Na kraju dato je i jedno važno upozorenje na rizična područja od mina s obzirom da su se na području Prenja u proteklom ratu vodile ratne operacije.

Autor: Zehrudin Isaković Kartu izradio: Bakir Sujoldžić Recenzent: Braco Babić Izdavač: KPZ ''Planet'' Sarajevo Štampa: ''Amos - Graf'' d.o.o. Sarajevo

 

Planinarska karta planinske grupe Vranica 1:50 000 Karta obuhvata područje planina Vranica, Zec, Vitreuša, Matorac, Pogorelica, Bitovnja, Lopata i Inač. Na karti su naznačeni planinski putevi, turističke, tematske i poučne pješačke staze.
Razmjera karte je 1:50 000, a ekvidistancija 20m. Bazirana je na TK 50 Geodetski zavod BiH i vlastitim izvorima.

Planinarska karta planinske grupe Vranica, Autori: Zoran Šimić, Ivan Stanić, Eduard Jukić, Igor Jukić. Izdavači: PD "Bitovnja" Kreševo i PD "Vranica" Fojnica, Godina izdanja: 2013. god., Tisak: Multimediaprint d.o.o Nova Bila

 

Jahorina i Trebević - Planine XIV zimske olimpijade
Tri godine nakon održanih XIV zimskih olimpijskih igara objavljena je knjiga o Jahorini i Trebeviću koji zajedno sa Bjelašnicom i Igmanom čine kvartet sa olimpijskim oreolom po kojem su poznate u svijetu. Od tada do danas je prošlo puno godina i ovo je prilika da se podsjetimo tog vremena: Na Jahorini je održano takmičenje u alpskom skijanju za žene, a na Trebeviću takmičenje u bobu i sankanju.
Knjigu je napisao prof. dr Ljubo J. Mihić i sastoji se iz četiri dijela. U prva tri dijela obrađena je Jahorina, a u četrvrtom Trebević. Rijetko se mogže naći u našoj stručnoj i planinarskoj publicistici izrazitiji primjer da autor tako iscrpno prikaže fizičko-geografske osobine prostora koji zahvata ove dvije planine, raznolikost prirode i njihovih prirodnih motiva. Na zahtjev izdavača u knjizi su osim Jahorine i Trebevića ukratko opisani i uneseni i turistički motivi s područja Opštine Pale.
Svojim sadržajem knjiga može poslužiti za izradu studije o razvoju planinskog turizma. Pažnju čitalaca privlače i neka manje stručna poglavlja npr. razvoj planinskog turizma, razvoj skijanja i planinarstva na Jahorini i Trebeviću kroz istoriju, obogaćena fotografijama velike istorijske vrijednost. Interesantno je i poglavlje o XIV zimskim olimpijskim igrama sa hronološkim prikazom svih postignutih rezultata takmičenja ilustrovanih autentičnim fotografijama sa sportskih borilišta. U prilogu knjige je topografska karta u razmjeri 1:100.000 loše odštampana i gotovo nečitljiva.
Knjiga je pisana izuzetno lijepim i tečnim stilom što će se dopasti svima onima koji vole prirodne ljepote planina, planinarenje i sportove na snijegu. Pisana je sa velikim poletom i patriotskim osjećajem autora koji u uvodu knjige između ostalog kaže: ''Znaj, otadžbinu može voljeti onaj koji je najbolje poznaje''. Za svoj trud, oko pisanja ove knjige, autor se odrekao honorara u korist stanovnika s područja Opštine Pale.

Jahorina i Trebević - Planine XIV zimske olimpijade, Autor: Dr Ljubo J. Mihić, Izdavač: SO Pale i VU ''Romanija'' Sarajevo, Štampa: IGTRO ''Univerzal'' - OOUR ''Grafičar'' Tuzla, God. izdanja: Pale, 1987., Tiraž: ?.
(Recenzija: B. Babić)

 

Bjelašnica i Igman - Planine XIV zimske olimpijade
Autor knjige o olimpijskim planinama Bjelašnici i Igmanu je prof. dr Ljubo J. Mihić, (1929-?) geograf i turizmolog po struci koji je do tada imao napisano dvadesetak naučnih i stručnih knjiga, studija i monografija o mnogim bh. planinama. Rekli bismo odličan izbor: ''Pravi pisac za pravu knjigu''.
Za vrijeme XIV zimskih olimpijskih igara na Bjelašnici je održano takmičenje u alpskom skijanju za muškarce, a na igmanskom Malom polju održano je takmičenje u skijaškim skokovima, dok su na Velikom polju održani biatlon i neke nordijske discipline.
Knjiga se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu su iscrpno prikazane fizičko-geografske osobine Bjelašnice i Igmana: Geografski položaj i veze, geološki sastav, morfologija reljefa, kanjoni, pećine, jame, klimatske prilike, planinske opasnosti, hidrografske pogodnosti, vegetacioni dekor (pokrivač), sportski ribolov i lov na divljač. U drugom djelu su obrađena privremena stočarska ljetna naselja (mahale, katuni, stanovi, kolibe) na obje planine. Treći dio je posvećen razvoju planinskog turizma, razvoju planinarstva i skijanja na Bjelašnici i Igmanu kroz istoriju. Interesantno je i poglavlje posvećeno XIV zimskim olimpijskim igrama sa hronološkim prikazom svih postignutih rezultata takmičenja ilustrovanih autentičnim fotografijama sa sportskih borilišta.
U prilogu knjige je topografska karta u razmjeri 1:100.000 gotovo nečitljiva zbog loše štampe. Autor je pokazao da osim baratanja naučnim dokazima i podacima o izuzetnim planinama kao što su Bjelašnica i Igman ima i dar lijepog pripovjedanja što se najbolje vidi iz njegovog opisa dok je kao student planinario i skijao prostranstvima ovih dviju planina. Sa zadovoljstvom se čitaju redovi poglavlja u kojem opisuje svoj prvi uspon na vrh Krvavac i druženje sa čobanima-humljacima u katunu Krošnje. Knjiga svojim sadržajem može poslužiti za izradu studije o razvoju planinskog turizma.

Bjelašnica i Igman - Planine XIV zimske olimpijade, Autor:
Dr Ljubo J. Mihić, Izdavač: SOUR APRO Hercegovina, Štampa: SOUR ''Veselin Masleša'' - ŠRO ''Rade Bitanga'' Mostar, God. izdanja: Sarajevo, 1984., Tiraž: ?.
(Recenzija: B. Babić)

 

Od Vlašića do Zvijezde Knjiga je izašla na tržište uoči održavanja XIV Zimskih olimpijskih igara Sarajevo '84. Namjera knjige je bila da se turisti i ljubitelji prirodnih ljepota upoznaju s planinama srednje Bosne. Na nekim od planina ovog područja - Bjelašnica, Igman, Jahorina i Trebević, održana su takmičenja u skijaškim i alpskim disciplinama u vrijeme održavanja Olimpijskih igara.
U prvom poglavlju knjige date su opšte karakteristike srednje Bosne, geografski položaj, prirodnogeografska obilježja, geografskosaobraćajni položaj, demografske i privredne funkcije u regiji.
Najveći broj stranica knjige posvećen je planinama regije: Vranica, Vlašić, Bjelašnica, Igman, Treskavica, Trebević, Jahorina, Romanija i planinski predio sjeverno od Sarajeva. Za svaku od navedenih planina dat je opis sa podacima o geografskom položaju, prirodnogeografskim obilježjima, geološkoj građi i petrografskom sastavu, hidrografskim karakteristikama, klimatskim prilikama, biljnom i životinjskom svijetu, kulturno-historijskim znamenitostima, hotelsko-ugostiteljskim i planinarskim objektima.
Uz opis planina priloženo je i šest topografskih karata sa ucrtanim trasama lokalnih planinarskih transferzalnih puteva koji prolaze ovim brdsko-planinskim područjem. Knjiga je bogato ilustrirana fotografijama nenadmašnih majstora: Uzeira Beširevića Beše, Gojka Sikimića i Filipa Šabića. Autor knjige prof. dr Natalija Mastilo (1930-1992) bila je predavač na Odsjeku za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu, gdje je radila do odlaska u penziju 1990. Poginula je u svome stanu u oktobru 1992. godine, tokom rata u Sarajevu. Autor je nekoliko vrijednih naučnih knjiga iz oblasti geografije.
Od Vlašića do Zvijezde, Autor: Dr Natalija Mastilo, Biblioteka: Olimpijska serija Svjetlosti, Izdavač: SOUR ''Svjetlost'' Sarajevo, Štampa: GZH Zagreb, God. izdanja: Sarajevo, 1983., Tiraž: 3000. (Recenzija: B. Babić)

 

 

Ukoliko želite biti redovno informirani o događanjima u ZONE2000, pošaljite nam e-mail sa naznakom
Info Zone-2000

© Zone-2000