Stranica: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Publikacije su poredane hronološki prema godini izdanja.

Svih 7 vrhova kontinenata
Iz recenzije (Z. Tomić): Dosezima sažetim u "Svih 7" Naima Logića, planinarski prostor dobio je podstrek, izazov ali i stekao značajno samopouzdanje. Literarna sfera dobila je jedan dokument, svojevrstan certifikat o zrelosti bosansko­hercegovačkog planinarskog bića kome svi pripadamo, a koje je godine 2015­te stavilo tačku na izazov najvišeg ranga - "The Seven Summit Challenge". Ovaj putopis, dokument i vodič etablira Logićeve dosege u literarnoj sferi na izuzetno strukturiran, sistematičan i edukativan način. Takav pristup tvori idealnu platformu za sva buduća nastojanja u pravcu osvajanja najviših svjetskih vrhova.
Svih 7 vrhova kontinenata, Autor: Naim Logić Izdavač: Naim Logić God. izdanja: 2015 god. Štampa: Dobra knjiga, Hrasnica, BiH.

Bosna i Hercegovina - Turistički vodič iz 1926. godine
O povijesti ovog turističkog vodiča mogla bi se napisati uzbudljiva priča. Prvi vlasnik vodiča bila je obitelj Castrapelli iz Dubrovnika u čijoj je napuštenoj i devastiranoj vili 1990. godine pronađen. Zahvaljujući uredniku reprint izdanja Grgi Mikuliću knjiga je spašena od daljnjeg propadanja i mogućeg uništenja.
Vodič je prvi put štampan 1926. i ponovo se pojavio kao reprint izdanje nakon 75 godina (2001.). U uvodu vodiča date su opšte napomene turistima i korisne informacije o putovanju po Bosni i Hercegovini: U koje godišnje doba je najpovoljnije putovati, kakva je klima u kontinentalnom a kakva u južnom dijelu zemlje, o sigurnosti putovanja na glavnim željezničkim linijama, gdje mogu naći ugodna prenoćišta i dobre gostionice, o higijensko-sanitarnim prilikama, putnim ispravama za inostrane goste, potrebnoj odjeći obući i opremi u slučaju posjete planinama i preporuke za uzimanje vodiča.
Turističko putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje se glavnim željezničkim linijama u tri pravca: Pravac 1: Bosanski Brod - Sarajevo - Dubrovnik; Pravac 2: Bosanski Novi - Jajce - Sarajevo; Pravac 3: Sarajevo - Vardište - Uvac. Za svaki od pravaca dat je detaljan opis u kojem se turisti upoznaju s prirodnim bogatstvom i ljepotama krajolika kojim se prolazi, povijesnim podacima o varošicama i gradovima pored i kroz koje se prolazi, srednjovjekovnim utvrdama, vodopadima, pećinama, drevnim manastirima, crkvama i džamijama, mogućnošću lova, ribolova i planinarenja, termalnim banjama, rijekama i jezerima. Na kraju svakog poglavlja dati su podaci o željezničkim prugama koje se priključuju na glavne pravce sa stanicama za presjedanje u slučaju promjene putnog pravca.
Na kraju vodiča dat je pregled planinarskih objekta na Trebeviću, Igmanu, Bjelašnici, Jahorini i Treskavici koji su u to doba pružali turističke usluge na visokom nivou! Vodič je ilustrovan crnobijelim fotografijama koje su kao i vodič od velike povijesne vrijednosti za bh turizam.

Bosna i Hercegovina - Turistički vodič iz 1926. godine, Urednik: Grgo Mikulić, Izdavač: Gral d.o.o. Široki Brijeg, Štampa: "Logotip" Široki Brijeg, God. izdanja: Široki Brijeg, 2001., Tiraž: 3000. (Recenzija: B. Babić)

 

Ukoliko želite biti redovno informirani o događanjima u ZONE2000, pošaljite nam e-mail sa naznakom
Info Zone-2000

© Zone-2000